ysomatic.gif (8261 bytes)

Foob: cartoon voor een lezing over ingebeelde ziekten / cartoon for a lecture on imaginary diseases