Nix is een bastaard van het zuiverste pompwater. Zijn ouders zijn onbekend maar het staat vast dat het er meer dan 5 waren. Hij is van het slag mensen dat door het leven gaat met twaalf stielen en dertien ongelukken. Nadat hij van de balletschool werd gegooid wegens slecht gedrag en te hoge leeftijd, schreef hij zich in voor burgerlijk ingenieur. Tijdens deze studie raakte hij bijzonder geboeid door de cursussen ‘vaste stof fysica’ en ‘stochastische signalen’, hoewel hij er geen jota van begreep. Later begon hij als charmezanger met gitaar te dwalen doorheen Vlaamse weiden en velden. Na een roemloze carrière in de show-bizz, kwam hij volstrekt toevallig terecht bij De Standaard en DeMorgen/DeMix. Daar tekent hij ventjes en tekstballonnetjes die tot zijn verbazing telkens opnieuw gepubliceerd worden. Zijn geliefkoosde kleur is lichtblauw, zijn geliefkoosd materiaal is gewapend beton. In het dagelijkse leven is hij, behalve met tekenen, vooral drukdoende met ademen en uit zijn poriën transpireren, hetgeen hem tot nu redelijk goed lukt. Zijn leeftijd en geslacht zijn slechts bij benadering gekend.

Voor cartoons klik hier.

Nix header

Zelfportret